ŞEHİT VE MALUL YAKINLARINI ATAMA ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ3713 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan Atamalar;

Terör Eylemleri nedeni ve etkisiyle Şehit veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa eşleri, yoksa çocuklarından birisi, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisi veya çalışabilecek durumdaki maluller, Bakanlığımız koordinasyonunda işe yerleştirilmektedir.

430 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uyarınca Yapılan Atamalar;

'430 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname' hükümleri gereğince Bakanlığımız emrine 50.000 memur, 40.000 işçi olmak üzere toplam 90.000 kadro ihdas edilmiştir.

20 Haziran 1991 tarihinden sonra bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında açıktan atama yapılmamıştır. 30 Kasım 2002 tarihi itibariyle Olağanüstü Hal ve buna bağlı olarak Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kaldırılması ile bu kadrolara açıktan atama yapılması imkânı kalmamıştır. Yapılmış olan atamalar kapsamında 497 memur, 429 işçi olmak üzere toplam 926 kişi halen görevlerine devam etmektedirler. Bunların kurumlar ve İller arası nakilleri ile sınıf, unvan ve derece değişiklikleri Bakanlığımızca yapılmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1-3713 sayılı Kanuna göre kimler iş hakkından yararlandırılır?

- Terör nedeni ve etkisi sonucu şehit veya malul olanların eş, çocuk veya kardeşlerinden birisi veya çalışabilecek durumdaki maluller müracaat etmektedir.

2- Şehit ve Malul Yakınları ile ilgili iş müracaatı nasıl yapılır?

-İş talebinde bulunacak hak sahibinin ikamet ettiği yerdeki Valilik veya Kaymakamlığa müracaat etmesi gerekmektedir.

3- Atama işlemleri nasıl yürütülür?

-İş talep dosyası, müracaatta bulunulan Mülki İdare Amirliğinden sonra şehitlik yada malullük olayının gerçekleştiği Valiliğe gönderilir, Hak Sahibi Tespit Komisyonunca değerlendirilen dosya atama işlemleri yürütülmek üzere Bakanlığımıza gönderilir. İncelenen dosyanın atamaya hazır duruma gelmesi halinde, iş talebinde bulunan hak sahibinin ataması çalışmak istediği illerdeki uygun bir kadroya yapılır.