Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandilinin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan Miraç Kandiline erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.   
Miraç, âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.), Yüce Allah’ın sonsuz kudreti ile bir gecede Mescid-i Aksa’ya götürülmesi, ardından da “la mekânda” yedi kat göğü geçerek en yüce makamlardan Sidretü’l Münteha’ya yükselişi ve Allah ile mekânsız ve aracısız olarak buluşmasını ifade etmektedir. 
Miraç, insanın iç dünyasına yönelişi, kendisini muhasebeye çekmesi, huzur, sevgi ve bereketi bulması, topluma ışık saçmasıdır.
İçinde bulunduğumuz şu zor zaman dilimlerinde, Dünyanın çok muhtaç olduğu bu ulvi değerlere ulaşmada kutsal günler önemli yer teşkil etmektedir.
Bu vesileyle, Miraç Kandil'inin tüm İslam Âlemine, Ülkemize, İlçemize ve tüm insanlığa sağlık, esenlik ve mutluluklar getirmesini diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.
 
 
Abdullah Huzeyfe ÇAKMAK
Azdavay Kaymakamı