Azdavay Belediyesi Resmi İnternet Sitesi Adresi :http://www.azdavay.bel.tr/

AZDAVAY BELEDİYESİ PERSONEL LİSTESİ

ADI SOYADI

UNVANI

RESİM

Osman Nuri CİVELEK

Belediye Başkanı

Kamil YILDIZ

Yazı İşleri Müdürü

Turgay CİVELEK

Mali Hizmetler Müdür V.

Ahmet KARA

Muhasebe Memuru

Tahir Atilla AYDIN

Programcı

Faik ÇILBIR

Tahsildar

Murat KÖSE

Zabıta Memuru

Cemal AŞ

Emlak-Tahsilât Memuru

Mehmet ÖZTÜRK

Anbar Memuru

Nurcan HORUZ

Tekniker

Erkan BULANIK

Tekniker

Kurtuluş GÜNEŞ

İtfaiye Eri(Sekreter)

Feridun ÇEVİK

İtfaiye Eri

Ayhan NALBANT

İtfaiye Eri

Osman KIRAN

İtfaiye Eri

İsmail ÇEVİK

Şoför-(İtfaiye Görevlisi)

Ömer YILDIZ

Şoför (Zabıta Görevlisi)

Mehmet TARHAN

Şöför

Ergün Alican TEKŞEN

Şoför-(İtfaiye Görevlisi)

Kamil Köse

Sürekli İşçi (Şoför)

Şeref ARSLAN

Sürekli İşçi (Şoför)

Tayfun ARSLAN

Sürekli İşçi (Elektrikçi)

Dilek CEBECİGİL

Arıtma Tesisi Operatörü

İsmail YALÇIN

Geçici İşci

Atilla PİRCİ

Geçici İşci

Emin ÖZTÜRK

Geçici İşci